Veliki servis – kada se obavlja i šta obuhvata

Veliki servis zavisi od fabrički definisanih intervala zamene pojedinih delova. Veliki servis podrazumeva zamenu kaiševa, zatezača, rolera, filtera,  motornog ulja…

Veliki servis - motor

Kada se obavlja veliki servis?

Kada nabavite automobil nepoznate servisne istorije, neophodno je preduprediti ozbiljnije kvarove vozila tako što ćete odmah zameniti motorno ulje, sve kaiševe i filtere. Ostale delove treba pregledati i zameniti zavisno od njihovog stanja.

Kod procene stanja pojedinih delova ne sme se biti površan. Na primer, ne smemo dotrajalost zupčastog kaiša ceniti prema njegovoj debljini. Kaiš ne mora biti mnogo istanjen, ali se mora zameniti ako mu je isteklo vreme trajanja, jer je takav kaiš nepouzdan.

Veliki servis obuhvata zamenu:

  • zupčastog kaiša
  • kaiša za klimu
  • rolera
  • španera
  • zatezača
  • filtera
  • vodene pumpe
  • motornog ulja
  • ostalo po potrebi